U bent hier : ANBI-regels vanaf 2014

ANBI-regels vanaf 2021

In verband met de verplichte nieuwe ANBI-regels vanaf 1 januari 2021 hierbij de volgende informatie:

Stichting Samenwerkende Dierenclubs, Administratie: Westduinweg 97, 2583 ED Den Haag. Wij vangen geen dieren op van particulieren en zijn alleen OPEN OP AFSPRAAK. Telefoon 070-3522259

Fiscaal nummer: 8507.18.594

Bestuur: M. Dekkers (Voorzitter), L. Schröder  (Secretaris), A.J. Spaans  (Penningmeester)

Het beloningsbeleid: niemand krijgt een vergoeding, het Bestuur niet en de vrijwilligers evenmin. Wel betalen wij de eventueel gemaakte kosten zoals benzine, voer voor gevonden dieren en telefoonkosten, die men maakt voor onze stichting. Alle vrijwilligers doen dit werk naast hun (fulltime) baan. Als er geld tekort is in de stichting, dan leggen we zelf het verschil bij, indien nodig.

Het beleidsplan, de doelstelling en de uitgeoefende activiteiten: Tweemaal per jaar houden wij de zogenaamde "50% akties" en wel in de maanden mei en december van elk jaar.  Veertien dagen lang mogen donateurs dan (rechtstreeks) een donatie storten naar de stichtingen, die op onze site genoemd staan en een anonieme donateur legt daar dan 50% of 33% of 100% bij. Dus de donaties gaan rechtstreeks naar de bankrekeningen van de deelnemende, kleinschalige stichtingen en na de betreffende twee weken wordt ons het eindresultaat doorgegeven.

Ook betalen wij bijvoorbeeld dierenartsnota's van andere stichtingen indien de nood hoog is.

Door samen te werken met andere kleinschalige stichtingen op meerdere gebieden (ook op het gebied van fondsenwerving) hopen we nog meer dieren te kunnen helpen.

Bij het kopje FINANCIËLE GEGEVENS op deze site kunt u zien dat we tot op heden met een vaste ploeg deelnemende stichtingen al heel wat euro's hebben opgehaald.

Financiële verantwoording Stichting Samenwerkende Dierenclubs:

Januari tot en met 31 december 2020:

Donaties: 5.275 euro

Bankkosten: 135 euro

Dierenvoer en schoonmaakmiddelen: 1.215 euro

Dierenartsrekeningen voer: 2.755 euro

Eigen vermogen: 0 euro

Kas: 1.170 euro

Januari tot en met 31 december 2019:

Donaties: 5.200 euro en uitbetaald aan andere stichtingen:

Dierenarts: 3.699 euro

Voer:  1.401 euro

Bankkosten: 80 euro

Eigen vermogen: 0 euro

Kas: 20 euro

 

 

 

Help ons mee !

Hartelijk dank voor je hulp en steun!

Contact Informatie
 
Samenwerkende-dierenclubs.nl
Den Haag
Email: Diana Spaans

*