U bent hier : Privacy Control

Privacy Control

Privacy control voor Stichting Samenwerkende Dierenclubs en Stichting J.M.V.R. en stichting Voor Dieren Den Haag.

Wij houden geen lijsten bij van donateurs omdat wij altijd in afwachting zijn, van hoeveel en óf mensen iets willen doneren aan ons. Wij hebben geen nieuwsbrieven en geen e-mailadressen van donateurs / sponsors. Wij gebruiken uw gegevens dus ook nooit voor Direct marketing of het bezorgen van producten.

Van nieuwe donateurs zouden wij graag willen vragen of zij hun volledige adres aan ons door willen geven en de reden waarom zij deze donatie hebben gedaan (Gezien in een advertentie? Op internet?) Dit vraagt de Nederlandse wetgeving aan ons vanaf 28 mei 2018. Mailadres daantje196300 (at) online.nl

Het is onmogelijk om op onze sites uw adresgegevens in te vullen en onze sites vragen nooit om cookies. Uw gegevens zitten niet in een cloud, want wij bewaren uw gegevens niet.

Wij vermelden geen namen van (grote) sponsors, tenzij ze zelf specifiek aangeven dat zij hier prijs op stellen. Namen van kleine donateurs worden sowieso niet vermeld.

Onze stichtingen zijn geen 'verwerker', dus wij verwerken niet in opdracht van een ander persoonsgegevens. Wij delen onze gegevens met geen enkel ander land.

Register van verwerkingsactiviteiten:

Stichting Samenwerkende Dierenclubs en Stichting J.M.V.R. en Stichting voor Dieren Den Haag.

Wij werken niet samen met andere instanties voor wat betreft onze donateursbestanden en delen deze informatie met niemand.

De functionaris voor de gegevensbescherming zijn respectievelijk A.J. van der Zwan, Mevrouw G.A. Veldhuijzen, Miranda en Aurora.

 

Help ons mee !

Hartelijk dank voor je hulp en steun!

Contact Informatie
 
Samenwerkende-dierenclubs.nl
Den Haag
Email: Diana Spaans

*