U bent hier : Stichting Dierengeluk

Beleidsplan Stichting Dierengeluk Den Haag

Stichting Dierengeluk Den Haag is gevestigd op de Melis Stokelaan 878, 2541 ED DEN HAAG, contact: callan8@gmailcom of 070 - 366 85 61. Wij zijn alleen geopend OP AFSPRAAK. Wij nemen geen dieren op van particulieren, gevonden dieren worden naar het plaatselijke asiel gebracht, want daar gaat de eigenaar ze zoeken.

Bestuur: G.A. Veldhuijzen (penningmeester/secretaris); A.M. van der Mark (voorzitter); vacante functie secretaris.

Fiscaal nummer: 85 89 11 814

Facebook pagina: Stichting Dierengeluk Den Haag

Privacy Control: staat op deze site vermeld onder een ander kopje.

Het beloningsbeleid: Niemand krijgt een beloning. Wel worden gemaakte kosten (zoals benzinekosten voor het ophalen van zieke dieren) vergoed.

Beleidsplan / Overzicht activiteiten Stichting Dierengeluk Den Haag:

De stichting ontfermt zich onder andere over gewonde wilde dieren, zoals aangereden of zieke meeuwen, meerkoeten, spreeuwen, houtduiven etcetera. Ook worden door ons enkele groepen zwerfkatten in de omgeving onder controle gehouden. Dit houdt in dat wij ermee naar de dierenarts gaan, indien één van deze dieren ziek is. Tamme katten die zijn komen aanlopen, vangen wij en geven we direct af bij het asiel. Echt wilde katten laten we chippen en steriliseren en plaatsen we daarna terug bij de voederplek. Doordat we al meerdere jaren deze groepen zwerfkatten controleren, zijn er inmiddels geen nestjes meer: alle katten zijn geneutraliseerd door onze dierenarts.

Ook hebben we regelmatig tamme konijnen gevangen die in het park zijn gedumpt. Een losgelaten tamme rat kregen we helaas niet te pakken.

Wij nemen geen dieren van particulieren op en plaatsen geen dieren door.

Wij hebben meerdere kansloze asieldieren (honden en katten) in de opvang en bij gastgezinnen. Ook nemen wij soms oude asieldieren op om hen een leuke, laatste dag te bezorgen.

Als wij een tam dier op straat vinden en het asiel heeft geen plaats, dan bewaren wij zo'n dier bij een vrijwilliger / gastgezin, totdat er wel plaats is bij het asiel.

Het geld voor de opvang en al onze activiteiten hopen we te verkrijgen door middel van donaties via onze facebook-pagina. We hebben inmiddels een aardige kring van bevriende dierenliefhebbers opgebouwd, die ons al hebben toegezegd dat ze af en toe een (kleine) donatie zullen doen. Ook worden regelmatig oude handdoeken en kranten bij ons afgegeven of gratis zakjes voer voor de zwerfkatten. Mocht er geen geld voorhanden zijn voor een activiteit van de stichting, dan betalen wij deze kosten uit onze eigen portemonnee.

Dankzij een met ons bevriende stichting krijgen we regelmatig gratis dierenvoer, dat wij in Spanje laten bezorgen bij een dierenopvang, aldaar.

We hebben goede relaties opgebouwd met andere stichtingen en zij doen soms een beroep op ons om een (wilde) zwerfkat tijdelijk op te vangen, maar aan de andere kant kunnen wij dit soort verzoeken ook aan hen doen. We hebben jarenlang met z'n allen dieren lopen redden en geholpen; dat heeft ons veel geld uit onze eigen portemonnee gekost. Vandaar dat we hebben besloten er een stichting van te maken. Want we krijgen vaak te horen, dat mensen graag bereid zijn ons financieel een klein beetje te steunen. We hopen dit werk nog heel lang te kunnen volhouden, want elk gered dier is er eentje.

De voorzitter onderhoudt de contacten met de leveranciers van voer en de dierenarts. Tevens zorgt zij voor de zwerfkatten, die wij onder controle houden en gaat met (zwerf) dieren naar de dierenarts;

De penningmeester houdt alle financiële transacties op orde;

De secretaris houdt de administratie bij en helpt met de verzorging van de (zwerf) dieren.

Financieel beleid: alle donaties worden openbaar gemaakt op deze website. Jaarlijks wordt aan het eind van het boekjaar een jaarverslag gemaakt.

Werving gelden: De stichting zal gelden werven door middel van donaties van particulieren en bedrijven of sponsoring in natura.

Beheer vermogen: Het vermogen wordt gevormd door giften die worden gestort op de bankrekening van de stichting. Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Dit houdt in dat de stichting zelf geen vermogen heeft maar dat alles ten goede komt aan de dieren in de opvang of de door ons ondersteunde groepen zwerfkatten.

Besteding vermogen: Het vermogen is bestemd om de kosten te betalen van: de (medische) zorg van de dieren, voeding, huisvesting. Daarnaast is het vermogen bestemd om overige kosten zoals vervoerskosten, te dekken.

Opheffing: Bij de opheffing van de stichting vervalt het overblijvende saldo aan een ANBI stichting met een gelijksoortige doelstelling.

De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

De besteding (projecten, bestedingen en inkomsten) plaatsen we aan het eind van elk boekjaar op deze site.

 

Financiële verantwoording vanaf 22 juni tot en met 31 december 2018:

Binnengekomen donaties: 8.505 euro

Uitgaven: Notaris 526 euro

Kamer van Koophandel: 50 euro

Dierenarts: 6.750 euro

Voer: 982 euro

Help ons mee !

Hartelijk dank voor je hulp en steun!

Contact Informatie
 
Samenwerkende-dierenclubs.nl
Den Haag
Email: Diana Spaans

Of Tel: 070-352 22 59